Ajuts Individuals de Menjador 2023-24

Benvolgudes famílies:

Us informem que al link següent podreu trobar les Bases i model necessari per a la tramitació dels Ajuts Individuals de Menjador (AIM) que gestiona el Consell Comarcal del Tarragonès (CCT), curs 2023-2024: http://www.tarragones.cat/ensenyament/menjadors-escolars-ajuts-1

Al respecte us fem un resum d’aquells aspectes que considerem més rellevants (la sol·licitud la podeu descarregar clicant damunt del model):

  • Model Ordinari: aquest any hi ha un model únic de sol·licitud per a tothom, desapareix el model abreujat.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PER PART DE L’INTERESSAT

  • Telemàtica: http://www.tarragones.cat/ensenyament/menjadors-escolars-ajuts-1. Requisits: Disposar d’ordinador per fer la sol·licitud (no es pot fer des del mòbil) i tenir DNI / TIE / Passaport. (Per a més informació, truca al 977 251573 de 9 a 14 h.).
  • Al Centre docent: la sol·licitud haurà d’estar degudament omplerta, signada i amb tota la documentació que es demani en cada cas.
  • Presencial al Consell Comarcal del Tarragonès CCT amb cita prèvia, opció disponible a partir del 8 de maig http://tarragones.cat/cita-previa-1.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS AL CENTRE

1a Convocatòria: del 15 al 26 de maig de 2023. (de 10’00 a 12’30 h. i de 15’00 a 17’00 h.)
2a Convocatòria: del 4 al 8 de setembre de 2023, adreçada únicament a les següents situacions:

  • Trasllats o noves matriculacions.
  • Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.
  • Unitats familiars en què la seva situació econòmica / social s’hagi vist greument afectada per causa de força major degudament acreditada.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS AL CC TARRAGONÈS

1a. Convocatòria: del 15 de maig al 2 de juny de 2023.
2a. Convocatòria: del 4 al 15 de setembre de 2023.
Per a qualsevol dubte o consulta podeu trucar al 977543209 de 10’00 h. a 12’30 h. y de 15’00 a 17’00h.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website