Català Español

Austràlia i Àustria, els projectes de les classes de P4 aquest curs 2018/2019

El treball per projectes a Educació Infantil és la millor eina per desenvolupar les capacitats de cada nen i nena. Partint de les inquietuds dels nens i tenint com a base la seva motivació, les mestres programen totes les activitats d’aprenentatge que es realitzaran durant el trimestre.

Aquesta passada setmana, les classes de P4 van fer l’acte de cloenda del primer projecte que, en aquest cas ha consistit en treballar Austràlia i Àustria, en relació amb el nom de la classe.

L’esdeveniment va consistir en fer una trobada internivell, en què els alumnes de P4 A presenten la feina als seus companys de P4 B, i a l’inrevès. És una oportunitat magnífica perquè els alumnes puguin explicar què han après amb els seus companys.

Dins de cada projecte s’integren les 8 Intel·ligències de Gardner, és a dir, s’ofereixen als nens activitats que treballin la intel·ligència lingüística, la matemàtica, la visual-espacial, la cinètica-corporal, la naturalista, la interpersonal, la musical i la intrapersonal. Només així s’assegura que els continguts que es treballen arribin a cada nen i, alhora, es potencien totes les seves capacitats.