Català Español

Els alumnes de 1r d’ESO coneixen l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Tarragona

Els alumnes de 1r d’ESO van fer una sortida a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Tarragona, una activitat emmarcada dins de la matèria de Biologia i Geologia.

L’EDAR, situada a l’interior del recinte portuari, consta d’un sistema de depuració biològic. A banda, també disposa de dues línies de tractament: la de l’aigua amb el pretractament, la decantació primària, el procés biològic i la decantació secundària i la línea de tractament de fangs, on trobem els espessidors per flotació, digestors anaeròbics i deshidratació per centrífugues.

Finalment, també disposa d’una la línea de tractament del biogàs procedent dels digestors de fangs i la cogeneració.

Així doncs, durant la visita l’alumnat va poder visitar les diferents instal·lacions mentre se’ls hi explicava el funcionament d’una planta depuradora d’aquestes característiques, quina és la seva funció, quanta gent hi treballa…