Català Español

Investigant la vacuna del VIH en un taller a les instal·lacions del CaixaFòrum Tarragona

Els alumnes de 4t d’ESO que cursen l’assignatura de Biologia i Geologia han participat aquest dilluns en un taller de recerca a CaixaForum Tarragona anomenat Investiga la vacuna del VIH. 

Els estudiants han tingut l’oportunitat de participar en un taller d’experiments que reprodueix part de la recerca que es duu a terme als laboratoris de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, per tal d’identificar substàncies candidates a formar part d’una vacuna contra la sida.

El repte que se’ls hi ha plantejat ha estat investigar amb una proteïna del VIH i esbrinar, tot seguint les etapes de la metodologia científica i emprant les tècniques de laboratori que s’utilitzen en aquest camp de recerca, si la proteïna podria ser eficaç per eliminar la infecció causada per diferents variants del VIH.

Així mateix, i a fi d’aprofundir més en els coneixements al voltant del VIH, de la malaltia de la sida i de la seva incidència en l’àmbit social, s’han plantejat qüestions al voltant dels mecanismes d’infecció del VIH, dels mecanismes d’actuació dels fàrmacs, de les dificultats en la recerca d’una vacuna definitiva i de la prevenció de la sida.