Català Español

La Salle Torreforta entra a formar part del Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu

A partir d’aquest curs 2019-2020, La Salle Torreforta forma part de PIPE, el Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu, que té per objectiu potenciar i donar suport al treball que des del Centre es realitza en l’àmbit de l’ensenyament d’idiomes.

PIPE és un pla integral que actua sobre els tres eixos fonamentals de l’educació: curricular, complementari i extraescolar. D’aquesta manera, els alumnes tindran a la seva disposició diferents projectes lingüístics enfocats a, per una banda, naturalitzar les llengües estrangeres dins l’àmbit escolar i per l’altra, assolir certificacions oficials reconegudes internacionalment com és Cambridge per a l’anglès o el Goethe Institut per l’alemany.

El passat dijous 27 de febrer, es va celebrar l’acte d’entrega de la placa acreditativa de l’adhesió al pla PIPE al director de l’Escola per part de la Responsable de Qualitat de Plans de Plurilingüisme a Catalunya i la coordinadora d’Activa al Centre.

lasalletorreforta_PIPE 001