Català Español

L’èxit de l’aposta pel treball per racons a les classes d’infantil de La Salle Torreforta

El treball per racons és una de les principals metodologies que es fan servir a les aules d’educació infantil de La Salle Torreforta.

Aquesta estratègia organitzativa consisteix a definir, dins de l’aula, diversos espais de treball delimitats, on els infants, en petits grups, realitzen simultàniament diferents activitats d’aprenentatge.

Segons el tipus d’activitat, alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre i, en d’altres, els nens/es poden funcionar amb força autonomia.

Els grups acostumen a constar de 5 o 6 nens/es i l’activitat es porta a terme de forma rotativa, són els alumnes els que canvien d’espai fins a completar-los tots.

Treballar per racons és garantia d’èxit per diversos motius:

 • Dona resposta a la diversitat d’interessos, de capacitats i de ritmes d’aprenentatge de cada nen/a.
 • Té un tarannà lúdic.
 • Ens permet ser flexibles.
 • Dóna als alumnes la possibilitat de refer el treball tantes vegades com ho necessitin.
 • Afavoreix l’autonomia dels alumnes.
 • Dóna als nens/es l’oportunitat d’utilitzar materials diferents dels que es fan servir col·lectivament.
 • L’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge.
 • La mestra pot fer un seguiment individual de cada alumne.

Algunes de les activitats que poden trobar els infants als diversos racons són les següents:

 • Joc simbòlic: és el joc en el qual l’infant imita a l’adult.
 • Psicomotricitat fina: els alumnes desenvolupen la coordinació òculo-manual i treballen l’habilitat de les mans i dits.
 • Construccions, trencaclosques i/o encaixos.
 • Matemàtiques: es completen tangram simples, s’encaixen figures geomètriques, etc.
 • Biblioteca: els alumnes fan pre-lectura de contes lliurement.
 • Treball: és el racó on se situa la mestra i es fa feina complexa, normalment enfocada al treball de continguts.

A La Salle Torreforta fa bastant temps que s’organitza la classe per racons i s’ha pogut constatar la utilitat d’aquesta pràctica. Per aquest motiu, se li dona un paper principal dins de la metodologia eclèctica.