Català Español

Les famílies ajuden als alumnes de P5 a construir naus espacials i monuments amb materials reciclats

Per tal de posar fi al projecte del 1r trimestre dels nens i nenes de P5 es va organitzar una activitat de cloenda més especial i diferent al que és habitual. I és que es va convidar a les famílies a assistir a l’escola perquè elaboressin, conjuntmanet amb els menuts, coets i naus espacials (P5A) i monuments (P5B) amb tot tipus de material reciclat (rotlles de paper higiènic, ampolles de plàstic, envasos, pots de iogurt, etc.)

En aquesta ocasió, el projecte ha girat al voltant dels noms de les classes: els astronomers (P5A) i els arqueologists (P5B).

El resultat final van ser unes creacions molt divertides i originals que durant aquests dies estan exposades al passadís de l’edifici d’Educació Infantil perquè tothom les pugui contemplar.

El treball per projectes a Educació Infantil és la millor eina per desenvolupar les capacitats de cada nen i nena partint de les inquietuds dels nens i tenint com a base la seva motivació. Dins de cada projecte s’integren les 8 Intel·ligències de Gardner, és a dir, s’ofereixen als nens activitats que treballin la intel·ligència lingüística, la matemàtica, la visual-espacial, la cinètica-corporal, la naturalista, la interpersonal, la musical i la intrapersonal. Només així s’assegura que els continguts que es treballen arribin a cada nen i, alhora, es potencien totes les seves capacitats.