Català Español

Les famílies de P5 comproven tot el treballat a classe durant els projectes sobre Mèxic i l’Índia

El treball per projectes a Educació Infantil és la millor eina per desenvolupar les capacitats de cada nen i nena. Partint de les inquietuds dels nens i tenint com a base la seva motivació, les mestres programen totes les activitats d’aprenentatge que es realitzaran durant el trimestre.

Aquesta passada setmana, finalitzat el projecte d’investigació del nom de les classes de P5, que aquest any són els països de Mèxic i Índia, els alumnes P5 van convocar els seus pares i mares per explicar-los què havien estat aprenent.

Així doncs, es van trobar a l’aula i amb diferents tasques els van mostrar els coneixements adquirits.

Dins de cada projecte s’integren les 8 Intel·ligències de Gardner, és a dir, s’ofereixen als nens activitats que treballin la intel·ligència lingüística, la matemàtica, la visual-espacial, la cinètica-corporal, la naturalista, la interpersonal, la musical i la intrapersonal. Només així s’assegura que els continguts que es treballen arribin a cada nen i, alhora, es potencien totes les seves capacitats.