Català Español

Calendari de reunions d’inici del curs escolar 2018/2019

 • Famílies de P3: dia 4 de setembre a les 17.30 h al teatre (entrada pel carrer Lanzarote)
 • Famílies de P4 i P5: dia 4 de setembre a les 17.30 h a les aules (entrada per Rambla Ponent)
 • Famílies de 1r primària: dia 6 de setembre a les 17.30 h a la sala de conferències (entrada pel carrer Lanzarote)
 • Famílies de 2n primàriadia 6 de setembre a les 17.30 h a les aules (entrada pel carrer Lanzarote)
 • Famílies de 3r primàriadia 5 de setembre a les 17.30 h a la sala de conferències (entrada pel carrer Lanzarote)
 • Famílies de 4t primàriadia 5 de setembre a les 17.30 h a les aules (entrada pel carrer Lanzarote)
 • Famílies de  primàriadia 4 de setembre a les 17.30 h a la sala de conferències (entrada pel carrer Lanzarote)
 • Famílies de  primàriadia 4 de setembre a les 17.30 h a les aules (entrada pel carrer Lanzarote)
 • Famílies de 1r ESO: dia 12 de setembre a les 17.30 h al teatre (entrada pel carrer Lanzarote)
 • Famílies de 2n ESOdia 12 de setembre a les 17.30 h a la sala de conferències (entrada pel carrer Lanzarote)
 • Famílies de 3r ESOdia 13 de setembre a les 17.30 h al teatre (entrada pel carrer Lanzarote)
 • Famílies de 4t ESOdia 13 de setembre a les 17.30 h a la sala de conferències (entrada pel carrer Lanzarote)