A La Salle Torreforta treballem en l’aplicació de programes propis que complementen l’oferta educativa. L’objectiu és estimular l’alumnat a través de programes adaptats a les necessitats educatives i de l’entorn en qualsevol etapa.

Programes educatius Infantil

Programes educatius Primària

Programes educatius Secundària

Projecte Destí

La Salle Torreforta desenvolupa el programa d’innovació DESTÍ, acrònim de desenvolupament i estimulació de les intel·ligències. Està format per un conglomerat de subprogrames que complementen l’oferta educativa amb l’objectiu d’estimular l’alumnat a partir de les necessitats educatives i de l’entorn.

A La Salle Torreforta integrem la tradició pedagògica amb les darreres innovacions educatives. Apostem pel treball per projectes a Educació Infantil i Primària i continuem amb el programa FAIG a l’Educació Secundària. Treballem amb tècniques d’aprenentatge cooperatiu per tal que l’alumne adquireixi les habilitats  de comunicació i treball en equip necessàries  per a desenvolupar-se amb èxit a  la societat actual.

L’aprenentatge de l’anglès és una aposta pel futur dels nostres alumnes. Realitzem hores complementàries en llengua anglesa a totes les etapes, introduint-la també a una part de les assignatures a l’Educació Primària i Secundària. Així mateix, oferim estades a l’estranger per un millor aprenentatge de l’idioma i l’opció de certificar el nivell d’anglès per la Universitat de Cambridge (KET i PET). Així mateix, el col·legi ofereix als alumnes la possibilitat de participar de l’Escola d’Idiomes que, en horari extraescolar, potencia l’aprenentatge de l’anglès i l’alemany.

Les activitats extraescolars també són importants per al desenvolupament dels nostres alumnes, per aquest motiu oferim una gran varietat d’activitats esportives, lúdiques i acadèmiques.

Finalment, disposem d’unes bones instal·lacions preparades per facilitar l’aprenentatge dels nostres alumnes.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website