El projecte educatiu de La Salle

A La Salle tenim un estil pedagògic centrat en la persona i el seu desenvolupament humà i intel·lectual. El nostre projecte educatiu es basa en quatre pilars fonamentals:

Atenció personalitzada

Treballem en un entorn integrador en el qual atenem les necessitats particulars dels nostres alumnes. Disposem d’un Servei d’Orientació Psicopedagògica amb el qual atenem els infants, joves i famílies, a més d’oferir suport en altres modalitats com activitats lingüístiques, esportives o de lleure.

Estil pedagògic innovador

Es renova constantment amb programes pedagògics propis que completen la nostra oferta educativa, com el programa Destí o el Hara. Potenciem i afavorim les capacitats dels nostres alumnes per encarar els seus objectius de futur.

Educació en valors

Proporcionem a les persones d'una formació integral a través de la responsabilitat, la justícia, la convivència, la transcendència i la interioritat. Formem els alumnes perquè esdevinguin ciutadans sensibles amb la interculturalitat i la diversitat, actuant amb una mentalitat oberta, crítica i compromesa amb la societat.

Tecnologia i emprenedoria

Són a elements transformadors de la realitat actual. Apostem per l’ús de les tecnologies per preparar els nostres alumnes per a l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació a nous entorns i reptes de futur.

El col·legi La Salle Torreforta, amb una llarga experiència, fa una aposta per un projecte educatiu basat en una oferta de valors cristians al servei d’una formació de qualitat que prepara per a la vida. I és que en aquest centre, entre tots formem una gran comunitat educativa de la qual són membres actius els alumnes, els professors, els pares d’alumnes i el personal de servei.

Som una força integradora que impulsa la gestió i la vida de l’escola per assolir les fites educatives expressades en el nostre caràcter propi. La nostra comunitat educativa està compromesa en la formació de persones responsables, solidàries, creatives i justes, posant èmfasi en la convivència com a valor que vehicula l’educació d’un esperit obert que dóna autonomia als alumnes i els fa protagonistes de la seva educació.

Els centres de La Salle reben el seu nom de Sant Joan Baptista de La Salle, el qual, a finals del segle XVII, es va associar amb uns mestres per mantenir escoles dedicades als nens pobres. Amb ells va fundar l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes.

Joan Baptista i aquests mestres, vivint i reflexionant junts, van arribar a compartir un mateix esperit que omplia de sentit la seva tasca educadora. Aquells mestres es convertirien en Germans, persones que es consagren a Déu en comunitat i es comprometen a viure junts i en associació al servei educatiu dels pobres.

Cada escola lasal·liana, d’altra banda, no treballa de forma aïllada, sinó que està cridada a mantenir una relació estreta amb altres Centres de La Salle i amb l’entorn social, cultural, econòmic i eclesial.

Avui, després de més de tres segles, Germans de les Escoles Cristianes, educadors seglars, sacerdots i altres persones, s’uneixen en l’obra de La Salle, amb graus i formes diverses, per col·laborar en la missió educativa lasal·liana.

Responsabilitat

Ensenyem a prendre decisions que siguin coherents amb els propis valors i creences, conscients de la seva repercussió. Treballem la responsabilitat des el treball personal, la participació en la vida escolar, el desenvolupament d’hàbits d’ordre i de puntualitat…

Creativitat

Contribuïm al creixement personal dels infants i joves estimulant la seva capacitat de creació, ajuntant-los a tenir autonomía i iniciativa. Tot això és necessari per tenir un ampli camp de visió, flexibilitat de pensament i interès per a la construcció del projecte personal.

Convivència

A la nostra societat multicultural i multi religiosa, donem especial importància a aspectes com: el respecte a la diversitat, la participació, el creixement de l’amistat i l’estima a la pròpia cultura com a font d’enriquiment personal i de grup.

Justícia

Cuidem de manera especial que els alumnes i les alumnes aprenguin junts a prendre consciència de les injustícies socials i a comprometre’s a favor d’una societat més justa i fraterna. Volem insistir en la importància la gratuïtat i la solidariat per a millorar el nostre món.

Interioritat

L’educació per a la interioritat, en una societat com la nostra, ens duu a potenciar l’autoestima, l’expressió de les vivències i sentiments, la capacitat d’empatia, admiració, calma i silenci, el desig d’autenticitat, l’agraïment, la sinceritat i la reflexió.

Transcendència

Optem per un model educatiu obert a la transcendència, perquè creiem en el valor transformador de la fe i en el poder educatiu de l’Evangeli de Jesús, viscuts en la comunitat cristiana.

L’objectiu principal del departament de Pastoral és acompanyar els alumnes en la participació activa dels valors de solidaritat, convivència, interioritat, transcendència, responsabilitat i creativitat.

El Departament de Pastoral està format per la totalitat del professorat de les diferents etapes del col·legi. Des d’aquest departament s’elabora una programació tenint en compte el caràcter propi i la línia evangelitzadora pròpia de les escoles La Salle.

L’equip de Pastoral  vetlla  per dinamitzar i oferir al professorat i a l’alumnat materials per treballar els temps litúrgics, la reflexió del matí, les celebracions durant el curs, la setmana solidària o les campanyes de solidaritat.

A La Salle Torreforta integrem la tradició pedagògica amb les darreres innovacions educatives. Apostem pel treball per projectes a Educació Infantil i Primària i continuem amb el programa FAIG a l’Educació Secundària. Treballem amb tècniques d’aprenentatge cooperatiu per tal que l’alumne adquireixi les habilitats  de comunicació i treball en equip necessàries  per a desenvolupar-se amb èxit a  la societat actual.

L’aprenentatge de l’anglès és una aposta pel futur dels nostres alumnes. Realitzem hores complementàries en llengua anglesa a totes les etapes, introduint-la també a una part de les assignatures a l’Educació Primària i Secundària. Així mateix, oferim estades a l’estranger per un millor aprenentatge de l’idioma i l’opció de certificar el nivell d’anglès per la Universitat de Cambridge (KET i PET). Així mateix, el col·legi ofereix als alumnes la possibilitat de participar de l’Escola d’Idiomes que, en horari extraescolar, potencia l’aprenentatge de l’anglès i l’alemany.

Les activitats extraescolars també són importants per al desenvolupament dels nostres alumnes, per aquest motiu oferim una gran varietat d’activitats esportives, lúdiques i acadèmiques.

Finalment, disposem d’unes bones instal·lacions preparades per facilitar l’aprenentatge dels nostres alumnes.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website