Serveis a l'escola

Menjador

Al Col·legi La Salle Torreforta oferim servei de menjador escolar a totes les etapes del centre. Disposem de cuina pròpia i d’un equip de monitors qualificats. Els menús són equilibrats i estan elaborats per nutricionistes.

Cal enviar un correu electrònic a l’adreça [email protected] indicant els dies que es farà ús del servei.

Apuntar al menjador dies puntuals

En cas de necessitar el servei de menjador en dies puntuals, és convenient enviar el correu el dia abans o abans de les 9:30 hores del matí del mateix dia.

Alumnes inscrits per a tot el curs escolar

Les famílies que volen acollir-se al servei de menjador per a tot el curs escolar cal que ho confirmin a Secretaria, abans de l'inici del curs.

Secretaria

Horari d’atenció al públic

L’atenció telefònica és de les 8 a les 17:30 h

Apuntar alumnes a l’acollida o al menjador

Cal enviar un correu electrònic a l’adreça [email protected] indicant els dies que es farà ús del servei.

Instal·lacions

El nostre centre disposa de les instal·lacions següents:

  • Menjador amb cuina pròpia
  • Teatre
  • Sala informàtica
  • Laboratori
  • Aula polivalent
  • Sala psicomotricitat Infantil
  • Aules
  • Pistes esportives i gimnàs

Programa Salut i escola: La consulta oberta

El Programa Salut i Escola és una actuació promoguda pels departaments d'educació i universitats, i de salut, per tal d'impulsar la promoció i prevenció de la salut a l'escola i coordinar millor les accions en el territori. Dins del Programa "Salut i Escola" l'alumnat dels tres darrers cursos d'ESO poden gaudir d'una consulta oberta atesa per una infermera del CAP de Torreforta. Es tracta d'una oportunitat setmanal per a consultar temes relatius a la salut de manera personal i confidencial: hàbits alimentaris, higiene, ansietat, hàbits de la son, conductes amb risc, substàncies tòxiques, sexualitat...

Aula SIEI

L’escola compta amb un nou recurs educatiu que facilita el camí cap a l’escola inclusiva: l’aula SIEI.

Aquest suport dona resposta a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa.

Amb el suport intensiu es pretén que aquest alumnat tingui els recursos necessaris que li permetin participar en les activitats generals del dia a dia a l’aula i al centre, juntament amb el seu grup de referència.

També disposem d’un espai acollidor i adaptat on l’alumnat pot treballar aspectes relacionats amb l’autonomia i la l’autoregulació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website