Educació primària

L’Educació Primària, distribuïda en sis cursos, és una etapa fonamental en l’adquisició de les competències bàsiques que ens serviran per desenvolupar-nos en el dia a dia.

Hem de tenir present que el món està canviant constantment i l’educació necessita adaptar-se. Per això a la Salle hem creat NCA (Nou Context d’Aprenentatge) una innovadora forma de pedagogia que pretén formar els infants desenvolupant els seus talents i fent-los competents per a construir el seu propi futur.

NCA

Nou Context d’Aprenentatge


Es tracta d’un nou sistema en constant investigació que creix a diari. Parlem d’un aprenentatge a través de la investigació, l’experimentació i la cooperació amb projectes que desenvolupen la responsabilitat.

Encara de forma integral les seves dimensions emocionals, cognitives, corporals, socials i espirituals. L’alumne és el protagonista de l’aprenentatge.
El mestre té un nou rol: guia , observa, dialoga, acompanya i recondueix. A més a més, comparteix amb famílies i la comunitat escolar l’evolució i el creixement de l’alumnat.

Per l’adquisició de les Competències en aquest nou context  ho fem a través de diversos programes, tan de lectura, com emocionals, com d’estimulació de les Intel·ligències múltiples, de les llengües….

Principis pedagògics
 • Ment, cos i moviment: Els espais i el moviment són essencials en el desenvolupament cognitiu. Trenquem amb l’aula tradicional, potenciant la creativitat i l’aprenentatge.
 • Construcció del pensament: El pensament es pot educar i l’escola ha de fomentar moments de reflexió individual i col·lectiva.
 • Conducta i activitat autoregulada: L’alumne genera hàbits d’aprenentatge autònom i l’escola ajuda a construir processos naturals i individuals d’aprenentatge com a experiència intransferible.
 • Dimensió social: Aprenem a ser respectuosos amb els altres i a enriquir-nos participant en les pràctiques socials i culturals.
 • Interioritat: La vida interior és important, per això ens preocupem de desenvolupar la qualitat humana que uneixi espiritualitat i personalitat.
Ambients d'aprenentatge
 • Acollida: És l’àmbit d’experiència que prepara l’alumne per al futur.
 • Seminari: És l’àmbit on es produeix la trobada entre persona i coneixement, on cap el contingut curricular. És l’espai del SABER.
 • Taller: És l’àmbit en el qual l’alumne es construeix a ell mateix i és protagonista del seu aprenentatge. És l’espai del SER.
 • Projecte: És l’àmbit on els alumnes treballen transversalment tots els principis NCA, aprenent de l’experiència. És l’espai del FER.
 • Tancament: És el moment de l’avaluació, la reflexió i la celebració del que s’ha viscut.

Adquisició de competències a l'NCA

Per l’adquisició de les Competències en aquest nou context  ho fem a través de diversos programes, tan de lectura, com emocionals, com d’estimulació de les Intel·ligències múltiples, de les llengües…

Projecte DESTÍ

Comptem amb el projecte DESTÍ (Ulisses a EI, CREA i IRATI a EP i FAIG a ESO), pel desenvolupament de les intel·ligències múltiples que treballa l’estimulació primerenca, la creativitat, la lateralitat, la psicomotricitat i els mapes conceptuals.

Aprenentatge cooperatiu

Pel que fa a metodologies dins l’aula (formes de treballar amb els alumnes), l’aprenentatge cooperatiu, amb el temps s’ha convertit en un contingut primordial a assolir pels nostres alumnes. A través de diferents tècniques i estratègies, aconseguim que els alumnes aprenguin més i millor. Amb aquesta metodologia aconseguim que tots els alumnes participin i hagin d’expressar la seva opinió i escoltar la dels altres per arribar a un acord de grup. De la mateixa manera, també adquireixen un gran ventall d’habilitats socials.

Treball per projectes

Aquesta metodologia ens ha ajudat al fet que els nostres alumnes aconsegueixin treballar per projectes de forma molt més dinàmica i àgil. Els projectes centren a l’alumne com a eix de l’aprenentatge, ja que són ells els protagonistes, han de triar la temàtica i posteriorment amb la guia del mestre treballen els diferents continguts, tot això amb moments de recerca, posada en comú, exposició a la resta, debat,…

Formació multilingüe

Creiem en la immersió lingüística com a element de cohesió social, i apostem per la promoció de la llengua anglesa en totes les etapes educatives, impartint entre quatre i cinc hores setmanals en anglès.

Dins d’aquest apartat, cal destacar el fet de comptar al llarg de tot el curs amb auxiliars de conversa anglesos dintre de l’horari obligatori en tots els nivells educatius que ajuden a aconseguir un bon nivell competencial de la llengua anglesa.

Aprenentatge de la lectura

L’aprenentatge de la lectura és un objectiu prioritari, un aspecte molt important en els inicis d’aquesta etapa, les escoles La Salle, disposem d’un programa propi de lectura eficaç, que millora la velocitat i comprensió lectora. Els nostres alumnes de 4t d’ESO llegeixen més i millor. També realitzem diferents activitats perquè els alumnes s’impliquin en l’aprenentatge de la lectura:

 • Biblioteca d’aula.
 • Dossier de lectura (els primers cursos).
 • Padrins de lectura. Tota una experiència emocional on els nens i nenes de 5è de Primària exerceixen de padrins de nens i nenes de P5 i els acompanyen en el seu aprenentatge lector. Aquestes activitats i vincle continua quan passen al curs següent, 6è i 1r.
Programa TEI

Per la millora d’aquestes habilitats socials des del curs 2016-2017, vam posat en marxa el programa TEI (tutoria entre iguals). L’objectiu d’aquest programa és afavorir que hi hagi un bon clima al centre. Els alumnes de 5è fan de tutors dels alumnes de 3r (els tutors s’ofereixen de forma voluntària) i els alumnes de 3r d’ESO fan de tutors dels de 1r d’ESO. Durant el curs desenvolupen diferents dinàmiques per crear un vincle emocional. Els alumnes tutoritzats sempre tenen el suport dels seus tutors i són els primers confidents. Els tutors actuen per intentar ajudar-lo, tot aquest procés, sempre amb la supervisió del mestre.

L’acompanyament és, un eix vertebrador de la nostra proposta educativa.

Orientació psicopedagògica

Cada dos cursos, fem proves psicopedagògiques als alumnes per tal de fer el seguiment del seu nivell d’aprenentatge, maduració personal, social, acadèmica, d’autoconeixement, etc. Aquest procés ens permet orientar adequadament a l’alumne i a la família.

Programa HARA

Per assolir aquestes competències i objectius, cal que els nostres alumnes siguin feliços en l’entorn i ells mateixos, per això, La Salle considera important el treball de la interioritat. Amb el programa HARA, ho treballem. A través d’activitats de diferent tipologia i a les diferents matèries, treballem aspectes molt importants com: la cohesió de grup, la relaxació, la coneixença personal…

Adaptats a les noves tecnologies

Som un Centre tecnològicament equipat i en el que posem la tecnologia al servei del procés d’aprenentatge dels nostres alumnes. Disposem de PDI’s a totes les aules, aula d’informàtica, disponibilitat de portàtils i tauletes per les aules (molt important per poder fer recerca i consulta per projectes i/o les matèries).

Una escola oberta

Al llarg de cada curs realitzem gran diversitat d’activitats i campanyes que són un bon motiu per a fer cohesió i desvetllar el sentit de pertinença a l’entorn, a la ciutat i  a la societat (Encesa solidària, sortides culturals, Campanya Proïde, Festes La Salle…).

Programes pedagògics propis de Primària

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur. Els programes específics de Primària són:

CreaEscola Quality Certificate for Education Website