Educació infantil

L’etapa d’Educació infantil constitueix el fonament de l’escola. És el moment on l’infant obre la finestra al món i va descobrint i entenent tot allò que l’envolta. A la nostra escola els nens i nenes són els grans protagonistes i així és com l’aprenentatge és més valuós.

Aprenentatge de l’anglès 

Des de P3 els alumnes van incorporant la llengua anglesa de manera natural a partir del treball dels hàbits i les rutines en anglès.

Realitzem una hora setmanal d’activitats lúdiques en anglès i aprenen amb l’auxiliar de conversa (nadiu).

Robòtica

Ens iniciem en la robòtica com a eina per accedir a continguts educatius.

Desenvolupem habilitats, competències, noves maneres de comunicació i un nou llenguatge.

Eixos que defineixen la nostra etapa d’infantil

Treball per projectes

Els alumnes inicien el treball per projectes on tenen un paper actiu en l’aprenentatge tenint en compte les intel·ligències múltiples i la interioritat amb el programa Hara.

Treball per racons

El treball per racons és la metodologia que delimita dintre l’aula diferents espais on els nens poden realitzar de manera simultània activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

Intel·ligències Múltiples

El programa Destí (Desenvolupament i Estimulació de les Intel·ligències de l’alumne) pretén desenvolupar les capacitats d’intel·ligència de la persona.

Noves tecnologies

Introduïm les noves tecnologies, en el procés d’aprenentatge com a eina innovadora i a la vegada motivadora. Utilitzem les tauletes com a recurs educatiu i nou suport que completa la resta de recursos i formats educatius.

Programes pedagògics propis d’Infantil

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur a través de treball en grup, tallers i racons. Els programes específics d’Infantil són:

CreaEscola Quality Certificate for Education Website