Benvinguts al web de
La Salle Torreforta

Benvinguts a La Salle Torreforta, una escola concertada cristiana amb 2 línies educatives a les etapes d’infantil, primària i secundària.

L’escola va néixer l’any 1961 amb el propòsit d’atendre les necessitats educatives a la zona de ponent de la ciutat de Tarragona i des de la seva creació és un referent del món educatiu del barri de Torreforta. El nostre objectiu és formar persones i preparar-les per afrontar els reptes del futur, i ho fem des de dos vessants: l’acadèmica i la personal. I ho fem amb els mateixos valors i fonaments que el nostre fundador, Sant Joan Baptista de La Salle, va iniciar ja fa més de 300 anys.

Acadèmicament dotem els nostres alumnes dels coneixements i les competències que necessitaran en el futur. L’aprenentatge de les llengües estrangeres, la robòtica, la tecnologia, l’aprenentatge cooperatiu, el treball per projectes i l’NCA (Nou Context d’Aprenentatge), projecte pedagògic propi de La Salle, proporcionen la base i els coneixements per als nous reptes formatius.

Des del vessant personal, atenem les necessitats dels alumnes i famílies per fer persones autònomes, responsables, amb una escala de valors sòlida, compromesos amb la societat i el món, i ho fem a través d’una acompanyament personal dels nostres alumnes, d’una forma propera i acollidora conjuntament amb les famílies.

Us convidem a conèixer-nos.

Sergi Baches Salvadó

Director de La Salle Torreforta

Qui som

El Col·legi La Salle Torreforta forma part de la gran Família Lasal·liana des de l’any 1961, amb el propòsit d’atendre les necessitats educatives a la zona de ponent de la ciutat de Tarragona.

Aquest Col·legi vol continuar, amb renovada il·lusió, l’ideal de sant Joan Baptista de La Salle, oferint als nois i noies una educació humana i cristiana de gran qualitat, que els prepari per a ser agents positius en una societat que cerca de ser més justa, lliure, solidària i responsable.

La nostra història

El Col·legi La Salle Torreforta és un centre privat concertat que té una trajectòria de 50 anys al servei del barri de Torreforta. Al llarg del temps s’ha anat adaptant a les noves realitats, però sempre sense deixar de partir del seu Caràcter Propi i del seu estil de qualitat.

La primera comunitat
La primera comunitat

El barri i  el Col·legi han crescut junts. Les primeres vivendes es van construir a partir del juliol de 1950, i van constituir el primer nucli residencial del barri de Torreforta. A l’octubre de 1964, la “Obra sindical del Hogar” va iniciar la construcció de 232 vivendes. Les necessitats d’escolarització dels nens del barri eren tan importants que en 1961, sense finalitzar les obres de construcció del nou Col·legi, es constitueix la primera comunitat de Germans de les Escoles Cristianes, que acull als primers alumnes.

Un nou col·legi
Un nou col·legi

El 30 de maig de 1962, el Cardenal de Tarragona Benjamín de Arriba i Castro inaugura el Col·legi La Salle Torreforta, del que el Germà Donato va ser el primer director.

El col·legi creix
El col·legi creix

Per acollir el continu creixement d’alumnes, al 1971 es va afegir un tercer pis a l’edifici original, per així poder impartir d’una millor manera EGB i Formació Professional en un centre d’educació mixta.

Educació Infantil
Educació Infantil

El 26 d’octubre de 2002 es va inaugurar el nou centre d’Educació Infantil La Salle Torreforta.

El Jardí d’Infància
El Jardí d’Infància

Al 1990 es va integrar el Jardí d’infància Mare de Déu de la pau al col·legi La Salle Torreforta, ubicat a la plaça Primer de Maig. Amb l’aplicació de la LOGSE, el centre va adquirir una nova dimensió i va integrar les etapes d’educació Infantil, Primària i Secundària. Al mateix temps, va desaparèixer la formació professional.

Comunitat educativa

Dins la nostra Comunitat Educativa compartim valors i vetllem per transmetre als nostres alumnes. L’equip directiu del centre aquest curs està format per:

 • Director: Sergi Baches Salvadó
 • Sotsdirectora: Abigaïl Margelí
 • Coordinadora pedagògica: Cinta Primé
 • Cap Estudis ESO: Carles Sánchez
 • Cap Estudis Primària: Abigaïl Margelí
 • Coordinadora Infantil: Tamara Mas
 • Coordinador Pastoral: José Davi

Pel que fa al personal d’administració i serveis:

 • Administració: Inès Garrido
 • Secretaria: Ana Tenor
 • Recepció: Trini Gas

Projecte i Gestió de la Qualitat

Missió

Educar humanament i cristianament als joves i infants. Fer-los bons ciutadans i bons cristians mitjançant els següents objectius:

 • Educació integral
 • Educació en valors
 • Educació en la fe
 • Educació personalitzada
 • Innovació pedagògica
 • Educació de Qualitat
 • Adaptació al propi entorn
Visió

Volem ser una escola cristiana inserida en el barri de Ponent de la ciutat de Tarragona, que vol promoure el desenvolupament dels alumnes en tots els seus àmbits; volem preparar-nos i preparar-los per a la vida amb una actualització constant.

Valors

De La Salle Catalunya:

 • Suscitar la responsabilitat
 • Desenvolupar la creativitat
 • Estimular la convivència
 • Promoure la justícia
 • Cultivar la interioritat
 • Obrir-se a la transcendència

De La Salle Torreforta:

 • Col·legi obert al barri
 • Promou la convivència
 • Atenció a la diversitat
 • Atenció personalitzada
 • Educació en els valors de l’Evangeli

La nostra Política de Qualitat manté la intenció de donar resposta a les necessitats educatives de la societat en la que estem immersos, oferint-li un  servei educatiu de qualitat i cercant una millora contínua d’aquest servei.

La implantació i el manteniment del Sistema de Gestió de la Qualitat té presents els següents aspectes:

 • El desenvolupament integral dels alumnes en tots els àmbits escolars.
 • La relació del Centre amb les famílies, que han dipositat la seva confiança en la qualitat del nostre servei educatiu.
 • La professionalitat de tot el personal del Centre, que implica una formació permanent per tal de satisfer les exigències socioeducatives del nostre entorn.
 • El compromís personal de tots els qui formem la comunitat educativa en la vivència dels valors que transmetem.
 • El compliment dels requisits legals que apliquin al nostre Centre.
 • La constant millora dels serveis i la qualitat de l’escola, introduint la cultura de la Qualitat com estratègia educativa i de gestió dels centres educatius; elaborant la documentació bàsica per a la gestió de la Qualitat i les guies orientadores que faciliten la seva implantació i aplicació en el nostre Centre; fomentant la implantació sistemàtica de pràctiques de millora continuada.
 • Promovent l’ús de les tecnologies de la informació i la telemàtica com a eines de suport per al desenvolupament del projecte educatiu i de les pràctiques de millora continuada en el nostre Centre.

La Salle a tot el món

L’ARLEP és l’associació que agrupa La Salle d’Andalusia, Bilbao, Catalunya, Madrid, València-Palma i Valladolid. En total, la xarxa està formada per més d’un centenar de centres d’Espanya i també de Portugal.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website