Català Español

A les classes d’ESO s’està treballant el càlcul de superfícies

Aquests dies a les classes d’ESO s’està treballant el càlcul de superfícies.

Els alumnes han après les clàssiques fórmules de càlcul de superfícies i les han hagut d’aplicar per resoldre exercicis inventats o situacions més reals.

Per exemple, han hagut de decidir entre dues empreses que s’oferien per cuidar les zones verdes de l’escola: una oferia un preu fix i l’altra parlava d’euros/m2.  Fins i tot, alguns alumnes han calculat quina superfície “vigila” una càmera giratòria del Pentàgon dels Estats Units mitjançant les fórmules del sector circular.

A més, han comprovat d’on prové i han demostrat el ja conegut Teorema de Pitàgores. En equips i mitjançant el treball cooperatiu han buscat un sentit diferent al a2 = b2 + c2.

Al llarg del tema s’han combinat activitats pràctiques, teòriques, individuals i en equip. Utilitzant diferents tècniques de treball cooperatiu han anat descobrint aplicacions de la vida real del càlcul de àrees i perímetres.