Català Español

Aprenent a fer valoracions de laboratori des de la Facultat de Química de la URV

Els alumnes de 4t d’ESO que cursen l’assignatura de Química han participat en un taller pràctic als laboratoris de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Concretament, sota el nom Valoració àcid-base, els estudiants han comprovat com es duu a terme una valoració al laboratoriL’objectiu principal d’aquesta activitat és que els alumnes coneguin els conceptes teòrics bàsics relacionats amb la valoració com ara el punt d’equivalència i punt final, els indicadors i també que també coneguin el material emprat en la realització de la valoració, com ara la bureta.

Per tal d’assolir aquest objectiu, en primer lloc han assistit a un seminari en què s’han explicat tots aquests conceptes i s’ha mostra tot el material i, a continuació, els alumnes han fet la part pràctica, en què han determinat la concentració d’una solució de hidròxid de sodi emprant com a reactiu valorant l’àcid clorhídric i treballant amb dos indicadors diferents: la fenolftaleïna i l’ataronjat de metil.