Català Español

Coneixeu en Roc? Us presentem a la mascota de les classes de P3

A l’octubre va arribar a les classes de P3 la titella d’un llop i es va convertir en la mascota ROC.

Els objectius que s’aspiren aconseguir amb l’ús d’aquest recurs és facilitar l’expressió oral, desenvolupar la responsabilitat i la creació d’un vincle afectiu entre l’escola i casa. La dinàmica emprada consisteix a emportar-se’l a casa a passar el cap de setmana i després explicar les vivències compartides amb ell a la mestra i els companys.

També s’ha aprofitat el personatge que representa la titella (un llop) per aprofundir en el coneixement d’aquest animal. Aquesta fita s’ha aconseguit portant a terme les activitats proposades a la webquest “Que ve el llop”. Les tasques que s’hi van suggerint ambicionen que els infants vagin superant alguna de les seves pors a través d’un personatge tant temut i a la vegada tant maltractat pels contes com és el llop. És un projecte interdisciplinar que pretén aconseguir algunes de les competències bàsiques extretes de les diferents àrees del currículum d’Educació Infantil, tals com:

  • Manifestar els seus sentiments, emocions i necessitats.
  • Valorar el medi natural i de la seva importància per a la vida humana, i manifestar actituds de respecte i conservació envers aquest.
  • Utilitzar el llenguatge per comunicar sentiments, desitjos, experiències i idees del món real o imaginari, ajustant-se, progressivament, als diferents contextos i situacions de comunicació habituals i als diferents interlocutors.

La resposta dels alumnes i les famílies de P3 a la mascota ha estat molt bona i sovint expressen sentiments d’afecció vers aquesta. A més, s’estan assolint molt satisfactòriament els objectius plantejats. El Roc s’ha convertit en un fort lligam entre el context familiar i l’escolar motivant als infants a comunicar-se més i millor.