Català Español

Educació infantil han iniciat el Goldy Play

Els alumnes d’educació infantil, des d’ERE (l’entorn de religió) dins del projecte NCA, s’han iniciat en el Goldy Play, la pràctica d’interioritzar el llenguatge cristià a través del joc basada en el mètode Montessori. Hem pogut gaudir de la història de la Creació, La Sagrada Família i la Paràbola del gra de mostassa en un ambient que ha propiciat la concentració i la tranquil·litat.