Català Español

El projecte ‘Patis actius’ s’aplica també a les hores d’esbarjo d’Educació Infantil

Els alumnes d’Educació Infantil gaudeixen molt del projecte Patis actius, patis per tothom.

El pati és un espai pensat per al joc i l’esbarjo dins el centre escolar i amb aquesta iniciativa es pretèn que tots els infants gaudeixin d’oportunitats de joc, a la vegada que es promouen les relacions entre iguals gaudint plenament.

Cada dimarts i dijous els docents responsables proposen un joc per tal d’incentivar que tots els infants participin.

La iniciativa “Patis actius”, impulsada per l’associació ASPERCAMP, l’associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona.