Català Español

Els alumnes de Química sintetizen polímers al laboratori de l’escola en el marc del projecte APQUA

Els alumnes de Química de 4t d’ESO han realitzat unes pràctiques al laboratori del col·legi, dins del projecte APQUA (Aprenentatge dels productes químics, els seus usos i aplicacions) i, en concret, han treballat el tema: Els plàstics a la nostra societat.

APQUA és un projecte educatiu que planteja l’aprenentatge de les ciències a partir de l’estudi i la discussió de temes d’actualitat relacionats amb els productes químics.

El mètode d’aprenentatge d’APQUA consisteix en la formulació de preguntes obertes sobre situacions
simulades.

Concretament, els alumnes han sintetitzat tres polímers diferents:

  • Obtenció d’un polímer sintètic entrecreuat a partir de polialcohol vinílic.
  • Obtenció d’un polímer sintètic entrecreuat a partir d’acetat de vinil.
  • Obtenció d’un polímer natural entrecreuat a partir de gelatina.