Català Español

Exposicions orals dels alumnes de 2n d’ESO de les tradicions nadalenques

Al llarg de  l’etapa de l’ESO, els alumnes fan moltes exposicions orals on aprenen a comunicar i a parlar en públic. Unes presentacions que poden en ser en català, en castellà, o en anglès.

Aquests darrers dies els alumnes de 2n d’ESO han estat treballant en equips cooperatius les tradicions nadalenques. Després de preparar-se el contingut i practicar-ne l’exposició, cada equip n’ha presentat una a la resta dels seus companys. Congratulations!