Català Español

Inscripcions obertes per a les activitats extraescolars del curs 2019/2020

Les activitats extraescolars proposades pel proper curs 2019/2020 són:

  • Patinatge
  • Robòtica
  • Karate
  • Natació
  • Ball
  • Bàsquet

L’inici previst és el 30 de setembre de 2019 i finalitzen el 29 de maig de 2020.

En el moment d’entregar el full d’inscripció, s’haurà de pagar 20 € en concepte de reserva de plaça (20 € per cada activitat), i aquest import serà descomptat del primer rebut de l’activitat.

L’import de 20 € de reserva de plaça s’ha d’ingressar al numero de compte de l’AMPA La Salle Torreforta, i adjuntar justificant a la fulla d’inscripció.

Nº de compte bancari: ES47 0182 6128 43 0203930732,

Titular: AMPA COL LEGI LA SALLE TORREFORTA,

Cal especificar el nom i cognom de l’alumne i activitat a realitzar.

Les quotes serán semestrals, i es passaran per domiciliació bancària durant la segona quinzena d’octubre de 2019 i primera quinzena de febrer de 2020.

En cas de de fer un únic pagament (quota anual) hi haurà un descompte del 10%. El rebut es pasaría la segona quinzena del mes d’octubre de 2019.

La data máxima per entregar el full d’inscripció, juntament amb el justificant bancari de la reserva, serà el divendres 20 de setembre de 2019.

Es podrán presentar a la secretaria del centre o bé per correu electrònic ampalasalletorreforta@gmail.com.

Tota aquella inscripció que no vagi acompanyada del resguard bancari de la reserva (20€) no serà vàlida.

La viabilitat de cada activitat extraescolar dependrà del nombre d’alumnes pre-inscrits.

En el cas de que alguna activitat de la que s’està inscrit no es pugui dur a terme, l’import dels 20 € de reserva serán retornats.