Català Español

La Salle Torreforta instal·la un desfibril·lador automàtic a l’escola

La Salle Torreforta ja és una escola cardioprotegida després d’haver instal·lat un desfibril·lador automàtic (DEA) al centre educatiu que permetrà fer front a qualsevol tipus d’emergència de caire cardiopulmonar.

Per aquest motiu, conscients de la importància que té convertir l’escola en un espai cardioprotegit, durant aquestes darreres setmanes, un grup de professionals de l’escola (professors i personal d’administració i serveis) han tingut l’oportunitat d’ampliar els seus coneixements relacionats amb els primers auxilis i han rebut formació específica sobre el funcionament del desfibril·lador per conèixer els passos a seguir en cas d’emergència.

A més, la sessió formativa no només els va servir per aprendre a manipular el desfibril·lador o conèixer com s’ha d’actuar davant d’un cas real de fibril·lació, sinó que també els ha permès reciclar i actualitzar coneixements que, la majoria, ja havien adquirit anteriorment, com per exemple, les fases de la cadena de supervivència, el protocol bàsic d’actuació en cas de suport vital bàsic, la tècnica de la resuscitació cardiopulmonar, etc.

La instal·lació del desfibril·lador automàtic a l’escola, que ha estat possible gràcies a l’aportació de l’AMPA del centre, demostra la voluntat del col·legi de tenir cura de tot el seu personal, tant dels alumnes com de tot el personal laboral. De fet, aquests és només un pas més de la vinculació del centre amb el treball per combatre les aturades cardíaques perquè ja fa anys que participa en el programa Suport Vital Bàsic a les escoles.

DEA_AMPA 001

L’AMPA de La Salle Torreforta fent el lliurament del DEA