Català Español

L’escola participa al programa de Suport Vital Bàsic als Centres Educatius des de P5

Les classes dels Archaelogists i els Astronomers, de P5, han iniciat la seva participació al programa de Suport Vital Bàsic als Centres Educatius, que compta amb el suport i coordinació del Departament d’Ensenyament i del Consell Català de Ressucitació.

Es tracta d’una activitat l’objectiu principal de la qual és que l’alumnat aprengui coneixements bàsics gradualment i progressivament (teòrics i pràctics), al llarg de totes les etapes educatives de l’escola, adaptats a cada edat, relacionats amb què és, què cal fer i com es pot actuar davant d’una situació d’emergència vital.

A P5 és on s’inicia aquest feina progressiva amb unes activitats que imparteixen les mateixes mestres a partir d’una formació que han fet prèviament.

Així doncs, fins al moment, s’han realitzat cinc sessions de treball a les dues classes. A continuació es detalla què s’ha fet en cada una d’aquestes activitats:

  • Sessió 1: Se’ls ha explicat què i cóm actuar davant d’una situació d’emergència (evitar el perill, cridar a un adult o trucar al 112).
  • Sessió 2: Han omplert unes fitxes, diferents a cada classe, que recordaven allò que havien treballat a la sessió inicial.
  • Sessió 3: Les dues classes, de manera conjunta, han fet una exposició sobre les fitxes treballades per cada grup.
  • Sessió 4: En aquest cas es tracta d’una sessió d’avaluació en què s’ha valorat a qui explicarien tot allò aprés i qué els havia agradat més o menys. A banda, van poder prendre les fitxes a casa per continuar treballant els conceptes amb les famílies.
  • Sessió 5: A Educació Infantil s’ha instal·lat un “Racó 112”, on s’exposen els treballs i davant del quan se’ls va lliurar als menuts un diploma acreditatiu.

Tot el material treballat i les fitxe utilitzades en aquestes sessions provenen de l’arxiu de recursos del Departament d’Ensenyament a la secció de Suport Vital Bàsic.