Català Español

Recomanacions a seguir davant dels darrers casos d’enterovirus

Davant de la proliferació de diversos casos d’enterovirus entre menors d’edat, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha fet arribar un comunicat a tots els centres escolars amb informació sobre aquest virus i sobre les recomanacions a seguir, tant als centres educatius com a les llars, per tal d’evitar la seva proliferació.

Destacar que durant els darrers dies a l’escola ja s’han estat aplicant aquests protocols i que, òbviament, es continuaran promovent entre l’alumnat.

MESURES DE PREVENCIÓ I CONTROL D’ENTEROVIRUS

  • És d’especial rellevància el manteniment de mesures higièniques estrictes, amb especial atenció al rentat de mans e higiene dels nens i altres persones infectades i els seus convivents.
  • Rentar freqüentment les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques, especialment després d’anar al lavabo i canviar bolquers.
  • Evitar contacte estret amb persones infectades.
  • Evitar la transmissió respiratòria cobrint‐se en tossir o esternudar amb un mocador d’un sol ús o amb la part interna del colze, no amb les mans.
  • Netejar i desinfectar freqüentment les superfícies que puguin haver estat contaminades.
  • Romandre a casa durant la malaltia i evitar que els nens malalts assisteixin a l’escola.

En cas de dubte, es pot trucar al telèfon 061 CatSalut Respon (les 24 hores, tots els dies) o consultar a la següent pàgina web.